Výsledky voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Občané Velichova volili v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 takto:
ANO 2011 - 95 hlasů
Svoboda a přímá demokracie - 56 hlasů
SPOLU - ODS, KDU ČSL, TOP 09 - 44 hlasů
Piráti a Starostové - 25 hlasů
Přísaha Roberta Šlachty - 20 hlasů
ČSSD - 12 hlasů
Trikolora Svobodní Soukromníci - 9 hlasů
KSČM - 6 hlasů
Strana zelených - 3 hlasy
Urza.CZ: Nechceme vaše hlasy - 3 hlasy
Otevřeme ČR normálnímu životu - 2 hlasy
Volný blok - 2 hlasy
Švýcarská demokracie - 1 hlas
Koruna Česká - 1 hlas

Volební účast byla 67,46%. Vydáno bylo 282 úředních obálek, platných hlasů bylo odevzdáno 279.


Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021

Takřka všichni majitelé pozemků v katastru Velichova budou muset podat znovu daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. I když po provedené digitalizaci mapy nedošlo ke změně hranic pozemků, mohlo dojít ke změně výměry, sloučení pozemků apod. **Toto přiznání je nutné podat do konce ledna.** Samotnou daň pak zaplatíte na základě předpisu finančního úřadu do konce května.
Vyřizujícím územním pracovištěm pro Velichov je územní pracoviště finančního úřadu v Karlových Varech.
Ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021 se vám budou věnovat pracovníci útvaru majetkových daní na tel. číslech 353 101 319, 353 101 266, PO a ST od 8 do 16:30 hod, ÚT a ČT 8 – 14:30 hod. a PÁ 8 – 13:30 hod. Na uvedených tel. číslech vám příslušný pracovník pomůže s vyplněním přiznání.

Mnozí s vás si určitě s vyplněním přiznání poradí sami. Pokud nemáte aktuální výpis z katastru, můžete se podívat na webu "ČÚZK":[https://nahlizenidokn.cuzk.cz/] na to, jaké pozemky vlastníte a jejich výměru.
Na portálu "Daňové správy":[https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=fTVgbZpNC1TnnbUk-bfNs-nt&nov=1&fbclid=IwAR1R8quzdhJA_73-ggoeC96OyjkaAxkuMUM5hBbFqLwDE1oqUO00zydNnLQ] pak můžete vyplnit daňové přiznání, po zadání potřebných údajů se daň vypočítá sama. *U staveb nezapomeňte vyplnit v oddílu výpočtu daně počet nadzemních podlaží. Pokud má váš dům přízemí a jedno patro, napište do příslušné kolonky 1.*
Toto přiznání pak vytiskněte, podepište a pošlete na FÚ v Karlových Varech, popř. můžete využít sběrného boxu na Městském úřadě v Ostrově. Nezapomeňte na sebe napsat kontakt a příp. informaci, že daňové přiznání podáváte z důvodu digitalizace katastrální mapy. V případě nesrovnalostí pak budete pracovníkem FÚ kontaktováni a po telefonu vše dořešíte.Tříkrálová sbírka

.= Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.
Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu "Tříkrálové sbírky":[https://www.trikralovasbirka.cz/], kde bude až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička.
Zdraví koledníků i dárců je na prvním místě a koleda se proto zatím uskuteční pouze ve virtuálním prostoru.
Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line.

Jednorázově lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90.

**Pro ty, co přece jen upřednostňují platbu hotovostní, je k dispozici do 24. ledna 2021 na OÚ Velichov zapečetěná kasička. Pro veřejnost máme otevřeno PO a ST od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin, ale když půjdete kolem úřadu a uvidíte, že je rozsvíceno, zazvoňte.**


Odpady v roce 2021

Ceny za svoz odpadů zůstávají pro letošní rok stejné, jako byly v roce 2020.
**Vývoz 1 x 14 dní je prováděn vždy ve středu lichého týdne, nádoby tedy budou vyvezeny hned 6. ledna 2021 (1. týden) i přes to, že byly vyvezeny 30. prosince 2020 (53. týden).**


Oprava kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se v roce 2020 dočkal další etapy opravy. Konkrétně byla položena krytina na části hlavní lodi a kompletně opravena střecha věže kostela, včetně klempířských prvků, kříže a části hromosvodu.
Památka byla zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví, na základě čehož letos poskytlo Ministerstvo kultury ČR dotaci ve výši 800 tis. Kč.
Štědrý byl i Karlovarský kraj, který poskytl ze svého rozpočtu dotaci ve výši 120 tis. Kč.


Hřiště v obytné zóně

Nové herní prvky u MŠ Velichov a workoutové hřiště v obytné zóně pod velkým panelovým domem byly pořízeny v letošním roce i díky štědré dotaci ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje.
Doufáme, že herní prvky budou dlouho sloužit všem, kteří s dobrým úmyslem přichází.


Nemájka

Za normálních okolností by se 30. dubna od pěti hodin odpoledne stavěla májka. Jenže kvůli přijatým opatřením je to nemožné.
Před samotným stavěním májky vždy vystupovaly děti z Mateřské školy Velichov. Jejich vystoupení vyloudilo úsměvy na tvářích. A o tohle přijít? No vůbec! Napadlo nás, že paní učitelky rozešlou dětem básničky, a když budou děti chtít, naučí se je, rodiče pak video nahrají a pošlou. A jak to celé dopadlo? "Takhle!":[https://www.youtube.com/watch?v=pReur625AyU&fbclid=IwAR3fja4srzatw9UR8xZEOYIJCBKNIN4C5TGfX5wmzGep8SCkACv6a0xtylU]
Příjemné pokoukání přejeme.


Informace ke koronaviru - 10. března 2020

.= Od dnešních 18 hodin se zakazují sportovní, náboženské, kulturní a další hromadné akce s účastí **nad 100 osob**. Od zítřka se ruší výuka na základních, středních i vysokých školách. Výjimkou jsou pouze mateřské školy.
Kvůli uzavření základních škol bude řada rodičů řešit problém, jak zajistit péči o své děti - především ty z 1. stupně. Rodič pečující o dítě, má nárok na ošetřovné ve výši 60%. Potvrzení vystavují školy, NE dětský lékař.
Informace k ošetřovnému naleznete "zde":[https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf?fbclid=IwAR2vk3R2wAYwOJHcQFEWVMRIWs1AlQU_AsiHcHMb1qBUrG4Ht8Qtje62orE]


Ceny za svoz odpadů v roce 2020

Ceny za svoz odpadů pro rok 2020 se na základě usnesení ZO Velichov ze dne 18. prosince 2019 zvyšují o 10 %. Částku uhraďte do 31. března 2020 v hotovosti do pokladny OÚ nebo převodem na účet **43–3210410247/0100**, variabilním symbolem je číslo smlouvy, příp. napište do zprávy pro příjemce číslo popisné. **Vývoz odpadních nádob s četností 1×14 dní a kombinace bude probíhat každý lichý týden**.

**V průběhu ledna budou připraveny dodatky ke stávajícím smlouvám, chcete-li změnit velikost nádoby nebo četnost jejího vývozu, oznamte to do 15. ledna 2020.**
**Velikost nádoby 60 litrů**
1x týdně, 1 x 14 dní, kombinace
1 540 Kč, 990 Kč, 1 320 Kč

**Velikost nádoby 80 litrů**
1x týdně, 1 x 14 dní, kombinace
1 980 Kč, 1 210 Kč, 1 650 Kč

**Velikost nádoby 110/ 120 litrů**
1x týdně, 1 x 14 dní, kombinace
2 560 Kč, 1 500 Kč, 2 120 Kč

**Velikost nádoby 240 litrů**
1x týdně, 1 x 14 dní, kombinace
4 840 Kč, 2 640 Kč, 3 740 Kč

Pronájem nádoby 180 Kč.
Cena pro chataře a zahrádkáře - 400 Kč.
I v roce 2020 proběhne dvakrát mobilní svoz nebezpečného odpadu a dvakrát bude vždy na 3 dny umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. O přesných termínech budeme informovat prostřednictvím Velichovských novin.


Oprava střechy kostela

.= Letos byly hvězdy kostelu Nanebevzetí Panny Marie příznivě nakloněny. Podařilo se nám získat dotace jak z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR, tak od Karlovarského kraje. Díky nim byla položena nová krytina na takřka celé druhé polovině střechy hlavní lodi. Ze strany Národního památkového ústavu v Lokti ani orgánu státní památkové péče nejsou k probíhající opravě žádné připomínky. Celkové náklady letošní opravy byly něco málo přes 600 tisíc korun, Ministerstvo kultury ČR poskytlo 250 tis. Kč, Karlovarský kraj 200 tis. Kč.


Dotace na čerpadla

.= Karlovarský kraj poskytl v roce 2019 obci dotaci na nákup čerpadel pro JSDH Velichov. Pořízena tak byla elektrická čerpadla (kalové a ponorné) pro čerpání vody ze zatopených prostor. Cena za pořízení je 28 532 Kč, dotace byla ve výši 20 800 Kč.


Oprava komunikací

.= Karlovarský kraj podpořil v roce 2019 naši obec v opravě komunikací. Letos se tak nového povrchu dočkala komunikace kolem kostela a u hřbitova, na druhém konci vesnice pak cesta směrem ke kopci, kterému nikdo neřekne jinak, než „Králák“. Všechny inženýrské sítě jsou v těchto lokalitách již položeny, snad tedy budou nově opravené komunikace sloužit všem co nejdéle.
Z programu obnovy venkova obec získala dotaci ve výši 222 590 Kč - komunikace u kostela a hřbitova, z programu na podporu, opravy a stavební úpravy místních komunikací dotaci ve výši 114 387 Kč - komunikace u garáží (Králák).


Oprava komunikace na Vinohradech

.= Díky dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 202 tis. Kč byla letos opravena část komunikace na pozemku p. č. 1047/1 v k. ú. Velichov - na Vinohradech. Celkové náklady na akci činily takřka 600 tisíc korun. V rámci opravy byly doplněny obrubníky, žlabové tvárnice, upraveny výšky poklopů a položen nový asfaltový povrch.


Starostka a místostarosta obce

V pondělí **5. listopadu 2018** byla na ustavujícím jednání Zastupitelstva obce Velichov zvolena starostkou Ing. Markéta Sinkulová Moravcová, místostarostou obce Jan Škuthan.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Miroslav Kučera, členy Bc. Lydie Kučerová a Jiří Bitman. Předsedkyní finančního výboru Mgr. Hana Švejstilová a členy Bc. Jan Javůrek a Jiří Radakovič.


Upozornění

.= **Našli jste na webu obce svou fotografii a nesouhlasíte s jejím zveřejněním? Na žádost bude fotografie odstraněna. Obraťte se na nás telefonicky - 353 942 105, popř. na e-mail obec@velichov.cz.**


Výsledky voleb do ZO

.= Kompletní volební výsledky voleb do Zastupitelstva obce Velichov zveřejněny na "úřední desce":[http://www.velichov.cz/downloads/soubor_2050.pdf], kde najdete hlasy i pro ostatní kandidáty a pořadí náhradníků.
**Mandáty získali:**
Markéta Sinkulová Moravcová - 198 hlasů
Lydie Kučerová - 176 hlasů
Jan Javůrek - 166 hlasů
Miroslav Kučera - 154 hlasů
Jan Škuthan - 142 hlasů
Hana Švejstilová - 102 hlasů
Pavel Reiger - 95 hlasů
Jiří Bitman - 92 hlasů
Dušan Krivoš - 60 hlasů
Volební účast 65,45%


Dotace na opravu kostela

.= I v roce 2017 pokračují práce na opravě kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ministerstvo kultury ČR poskytlo prostřednictvím Havarijního programu dotaci ve výši 200 tis. Kč, Karlovarský kraj podpořil opravu částkou 160 tis. Kč. Střecha presbytáře je již nyní kompletně opravená - včetně krytiny a klempířských prvků, na části hlavní lodi byly provedeny tesařské práce.


Partnerská spolupráce obcí

.= Od 23. do 27. srpna 2017 se konalo v naší partnerské obci Pleš (Slovensko) Setkání přeshraničního partnerství. Zde jsou k dispozici tiskové zprávy ve "slovenském":[http://www.velichov.cz/files/slovensko.pdf] a "maďarském":[http://www.velichov.cz/files/madarsko.pdf] jazyce.


Dotace na věcné vybavení JSDH Velichov

.= Díky dotaci od Karlovarské kraje ve výši 34 400 Kč bude i letos dovybavena JSDH Velichov, konkrétně budou pořízeny dva zásahové komplety, jeden zásahový kabát a tři páry obuvi.

Dotace na podrobný návrh cyklostezky

.= Karlovarský kraj poskytnul v roce 2017 Obci Velichov dotaci ze svého rozpočtu ve výši 200 tis. Kč. Díky této dotaci bude pořízen podrobný návrh cyklostezky Ohře na části území obce Velichov - od rybníčku k mostu.


Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie

.= Díky dotaci od Karlovarského kraje ve výši 200 tis. Kč a dotaci Ministerstva kultury ČR, konkrétně z Havarijního programu, která nám byla ve výši 200 tis. Kč přiklepnuta v září letošního roku, pokračují i letos práce na opravě krovu a střechy našeho kostela.
Práce byly realizovány v rozsahu presbytáře a zákristie - demontáž původní střešní krytiny, bednění, výměna tesařských konstrukcí krovu, montáž nového bednění a klempířské konstrukce.


Dotace na věcné vybavení

.= I v letošním roce pomohl Karlovarský kraj Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Velichov. Konkrétně částkou ve výši 42 220 Kč, za kterou bylo dovybaveno hasičské auto elektrocentrálou, světelnou rampou, čtyřdílným nastavovacím žebříkem a jedním párem savic.


Zrušení telefonního čísla

Od 21. října 2016 je zrušeno telefonní číslo 353 942 232. Pevná linka OÚ Velichov **353 942 105 zůstává funkční**.


Velichovský triatlon

6. ročník Velichovského triatlonu je již minulostí. Porovnat své výsledky můžete "zde":[http://www.velichov.cz/downloads/soubor_1755.pdf]. Dětský duatlon "zde":[http://www.velichov.cz/downloads/soubor_1756.pdf].
Putovní pohár na rok odcestoval do Kyselky. Tak příští rok ve stejnou dobu - první neděle v září!


Informace o nalezených psech a kočkách

.= Ztratil se Vám pes? Psi odchycení ve Velichově jsou umístěni v útulku "Bety v Ostrově":[http://www.utulekbety.cz/].
V případě, že hledáte kočku, obraťte se na kontakty "Ostrovského Macíka":[http://www.macik.websnadno.cz/Kontakty.html?fbclid=IwAR3QDbWBe3qnat-_uMiyoV2uqnosO55l9oGpRd0aPZFyuKfdvUoAauPXReo]. Aktuální informace o nalezených psech a kočkách zveřejňujeme i na facebookovém profilu "Velichova":[https://www.facebook.com/obecvelichov/].


Odznaky se znakem Velichova


Chcete-li rozšířit svou sbírku odznaků, navštivte OÚ ve Velichově. Obec pořídila odznaky se znakem Velichova. Jsou ve trojím barevném provedení - červený, bílý nebo černý proužek se zlatým nápisem, rozměr 17 x 23 mm. Odznak můžete zakoupit na úřadě za 30 Kč.
Pokud pošlete obálku s odpovídající částkou a ofrankovanou obálkou s vaší adresou, pošleme odznak poštou.


Akce v amfiteátru Hospody U Lípy

Aktuální informace o akcích pořádaných v amfiteátru nebo na sále Hospody U Lípy najdete na webu "zde":[http://www.hospodaulipy.com].


Zajímavé knižní tituly

.= Hledáte tip na zajímavý dárek? Na OÚ prodáváme knihu o životě Dr. Josefa Löschnera (300 Kč).
V knihovně můžete zakoupit vázané nebo brožované vydání Kroniky Vojenských lesů a statků Velichov a Karlovy Vary. Kronika byla vydána při příležitosti uplynutí 60 let od založení podniku. Knihovna je otevřena v úterý od 16 do 19 a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin.


Partnerská spolupráce obcí

V rámci programu „Evropa pro občany - With the support of the Europe Citizens Programme of the European Union“ se ve dnech od 26. do 30. června 2013 uskutečnilo ve slovenské obci Pleš "STRETNUTIE CEZHRANIČNÉHO PARTNERSTVA“.
V rámci střetnutí byla podepsána parnterská smlouva mezi obcemi Velichov a Pleš. Fotografie z této akce jsou zveřejny ve Velichovských novinách a brzy je naleznete ve fotogalerii.


Územní plán Velichov

.= Zastupitelstvo obce Velichov schválilo na svém 20. jednání dne 29. dubna 2013 nový **Územní plán Velichova**. Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2013 - Územního plánu Velichov, je zveřejněna do 15. května 2013 na úřední desce, úplné znění ÚP naleznete v záložce "Územní plán":[http://www.velichov.cz/index.php?page=uzemni-plan].


Informace přímo do Vašeho mobilu

Obec Velichov zavedla pro lepší informovanost svých občanů SMS InfoKanál. Účelem je informovat o aktuálních důležitých událostech v obci pomocí SMS zpráv do mobilních telefonů.

Změna bankovního spojení

Platby za svoz odpadů, nájmy pozemků a za psy poukazujte na nový účet obce Velichov vedený u Komerční banky, a.s.
.<>

43-3210410247/0100
Velká voda ve Velichově

.= Od 14. do 16. ledna 2011 se Velichovem prohnala velká voda. Fotografie z tohoto víkendu si můžete prohlédnout v záložce "fotogalerie":[http://www.velichov.cz/index.php?page=povodne].


Sdružení Krušné hory – západ

Obec Velichov se hlásí k projektu Sdružení Krušné hory – západ „Místní agenda 21 v regionu Krušné hory – západ“, Projekt je financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR

Katalog knih

.= V místní knihovně ve Velichově postupně probíhá díky dotaci Ministersta kultury ČR její automatizace. První vlaštovkou je on-line katalog knih, které jsou v knihovně k dispozici. Katalog naleznete na webových stránkách www.velichov.cz/knihovna.

Pálení suchých rostlinných materiálů

.= Poslední dobou se množí dotazy ohledně pálení suchých rostlinných materiálů – je možné pálit na zahradě větve nebo vyhrabanou trávu? .= Obec Velichov nemá vyhlášku, která by upravovala, případně zakazovala, pálení suchých rostlinných materiálů, zároveň obec nemá zajištěný jiný způsob pro jejich odstranění. Proto je tedy možné na své zahradě suché větve pálit. Rozhodně byste ale měli přihlédnout ke klimatickým podmínkám,vegetačnímu období a hustotě zástavby. .= Znamená to, že s pálením počkáte na „příznivý vítr“ a rozhodně nezačnete v sobotu ráno a neskončíte v neděli večer. Obtěžovat sousedy celý víkend nepřiměřeným dýmem by se vám také nemuselo vyplatit.

Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz