» Úvodní strana » Územní plán

Územní plán

Popis dokumentu Typ
Koordinační výkres   pdf
Hlavní výkres   pdf
Územní plán Velichov - textová část   pdf
Výkres základního využití území   pdf
Výkres veřejné infrastruktury   pdf
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   pdf
Výkres širších vztahů   pdf
Vyhodnocení předpokládaného záboru půdního fondu   pdf
Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz