» Úvodní strana » Volby

Volby 2019

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019 V obci Velichov je pro volby do Evropského parlamentu (dále jen „volby do EP“) jeden volební okrsek se sídlem Velichov č.p. 13 – Obecní úřad Velichov. Právo volit: 1) občan ČR (dále jen „volič“) má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR za předpokladu, že: - nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let - nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu - je u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popř. hlasuje na voličský průkaz. 2) Občan jiného členského státu EU (dále jen „volič“) má právo hlasovat ve volbách do EP za předpokladu, že: - nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let - je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. 4. 2019) - nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu - je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 a není veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu projeví svou vůli hlasovat ve volbách do EP na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost, tj. od 14.4.2019 o zápis do seznamu voličů pro volby do EP. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Velichov a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Telefonické spojení na Obecní úřad nebo volební místnosti je 353 942 105, kde bude požadavek na přenosnou volební schránku zaznamenán. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č.p. 13 Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na www.velichov – formuláře.

Volby 2018

Volby do zastupitelstev obcí, 5. a 6. října 2018
Kandidátní listiny se podávájí registračnímu úřadu – Městský úřad Ostrov, k převzetí listin a k dalším úkonům jsou oprávněni tito pracovníci:
• Věra Kotmelová, kancelář č. A.1.20 – MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 - zámek 1, tel. 354 224 932
• Ladislav Jiskra, kancelář č. A.2.29– MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 - zámek 1, tel. 354 224 931
Kandidátní listiny se podávání nejpozději do 16:00 hod. 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. 7. 2018.
Nejmenší potřebný počet podpisů voličů na peticích, které nezávislý kandidát či sdružení nezávislých kandidátů je povinnen připojit ke kandidátní litině, je stanoven: • pro nezávislé kandidáty – 25
• pro sdružení nezávislých kandidátů – 39 Počet členů zastupitelstva obce volených ve volebním obvodu Velichov je: 9 členů
Formulář žádosti o zápis voliče, který není státním občanem České republiky do dodatku stálého seznamu voličů obce Velichov, je k dispozici na www.velichov - formuláře. Dále jsou zde také zveřejněny informace o volbách do zastupitelstva obce Velichov konaných ve dench 5 a 6. října 2018 pro státní občany jiných členských států EU.


Volby 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 20. – 21. října 2017 V obci Velichov je pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov. V souladu s § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven pro volby do PS PČR minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 členů. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č. p. 13. Voliči (státní občané České republiky), kteří nebudou moci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovat ve volebním okrsku obce Velichov, v jehož stálém seznamu jsou podle místa trvalého pobytu zapsáni, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadě Velichov. Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na www.velichov – formuláře.

Volby 2016

Volby do zastupitelstev krajů, 7. - 8. října 2016 V obci Velichov je pro volby do zastupitelstev krajů jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov.
V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pro volby do zastupitelstva kraje stanoven minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 6 členů.
Místem konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č.p. 13.

**Ve stejném termínu se ve Velichově konají volby do Senátu Parlamentu České republiky.**


Volby 2014

Volby do zastupitelstev obcí, 10. a 11. října 2014

Kandidátní listiny se podávájí registračnímu úřadu – Městský úřad Ostrov, k převzetí listin a k dalším úkonům jsou oprávněni tito pracovníci: •Věra Kotmelová, kancelář č. 1 – detašované pracoviště MěÚ Ostrov, Hlavní tř. čp. 795, tel. 353 808 632
•Ladislav Jiskra, kancelář č. 2 – detašované pracoviště MěÚ Ostrov, Hlavní tř. čp. 795, tel. 353 808 631

Kandidátní listiny se podávání nejpozději do 16.00 hod. 66 dnů přede dnem voleb, tj. **do 5. 8. 2014**.

Nejmenší potřebný počet podpisů voličů na peticích, které nezávislý kandidát či sdružení nezávislých kandidátů je povinnen připojit ke kandidátní litině, je stanoven: •pro nezávislé kandidáty – 25
•pro sdružení nezávislých kandidátů – 39 Počet členů zastupitelstva obce volených ve volebním obvodu Velichov je: 9 členůVolby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014
V obci Velichov je pro volby do Evropského parlamentu jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov.
V souladu s § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění, je stanoven pro volby do Evropského parlamentu minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 členů. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č.p. 13Volby 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 25. – 26. října 2013 V obci Velichov je pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov. V souladu s § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven pro volby do PS PČR minimální počet členů okrskové volební komise v **počtu 5 členů**. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov.


Volba prezidenta republiky, 11. a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013
V obci Velichov je pro volbu prezidenta republiky jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov. V souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, je pro volbu prezidenta republiky stanoven minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 členů. Místem konání volby prezidenta republiky ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č.p. 13Volby 2012

Volby do zastupitelstev krajů, 12. – 13. října 2012 V obci Velichov je pro volby do zastupitelstev krajů jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov. V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pro volby do zastupitelstva kraje stanoven minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 6 členů. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č.p. 13Volby 2010

.= Volby do zastupitelstev obcí, 15. - 16. října 2010

.= Kandidátní listiny se podávájí registračnímu úřadu - Městský úřad Ostrov, k převzetí listin a k dalším úkonům jsou oprávněni tito pracovníci: - Věra Kotmelová, kancelář č. 1 - detašované pracoviště MěÚ Ostrov, Hlavní tř. čp. 795, tel. 353 808 632 - Ladislav Jiskra, kancelář č. 2 - detašované pracoviště MěÚ Ostrov, Hlavní tř. čp. 795, tel. 353 808 631
Nejmenší potřebný počet podpisů voličů na peticích, které nezávislý kandidát či sdružení nezávislých kandidátů je povinnen připojit ke kandidátní litině, je stanoven: - pro nezávislé kandidáty - **25** - pro sdružení nezávislých kandidátů - **38**
Počet členů zastupitelstva obce volených ve volebním obvodu Velichov je: **9 členů**
V obci Velichov je pro komunální volby jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov. V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven pro komunální volby minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 6 členů. Místem konání komunálních voleb ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov.
**Ve stejném termínu se ve Velichově konají volby do Senátu Parlamentu České republiky.**


.= Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 28. - 29. května 2010
V obci Velichov je pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov. V souladu s § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven pro volby do PS PČR minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 členů. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov.


Volby 2009

.=
Volby do Evropského parlamentu 5. – 6. června 2009 V obci Velichov je pro volby do Evropského parlamentu jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov. V souladu s § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění, je stanoven pro volby do Evropského parlamentu minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 členů. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č.p. 13

Volby 2008

Volby do zastupitelstev krajů, 17. - 18. října 2008

V obci Velichov je pro volby do zastupitelstev krajů jeden volební okrsek se sídlem Velichov 13 – Obecní úřad Velichov.
V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů v platném znění je pro volby do zastupitelstva kraje stanoven minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 6 členů.
Místem konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č. 1 Velichov je místnost pro hlasování: kancelář starostky obce Velichov, v budově Obecního úřadu Velichov, Velichov č.p. 13

Volby 2006


Kontakt
Obec Velichov
Velichov 13 , 363 01 Ostrov
Tel.: 353 942 105, 353 942 232
Fax : 353 942 105
E-mail: obec@velichov.cz